Dezinfekcijas līdzeklis virsmām VIRUDES SURFACES 4l

Lietošanai gatavs virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes

  • Iepakojuma svars: 4 l
  • Artikuls: virude_S
  • Pieejamība: ir mūsu noliktavā
  • Cena €/l: 9.23 €

36.90 €

Apraksts

Lietošanai gatavs virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes  4L

Profesionālai un patērētāju lietošanai. Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība.

Biocīda aktīvā viela: 100 ml produkta satur 70 ml etanolu (CAS nr: 64-17-5; EK nr.: 200-578-6), 0,125 ml ūdeņraža peroksīdu (CAS nr. 7722-84-1; EK nr.: 231-765-0).
Lietošana roku dezinfekcijai: roku higiēniskai dezinfekcijai atbilstoši EN 1500. Uzklājiet uz rokām 3 ml produkta un ieberzējiet roku ādā vismaz 30 sekundes (līdz nožūst). Pārliecinieties, ka dezinfekcijas līdzeklis pilnīgi pārklāj visas roku virsmas.
Lietošana virsmu dezinfekcijai: ātrai dezinfekcijai visām virsmām, kas izturīgas pret spirtu.  Virsmu dezinfekcijai izmantojiet izsmidzināšanas metodi. Ielejiet izsmidzinātājā, apsmidziniet virsmu un uzgaidiet, kamēr nožūst.

Ja virsmas ir netīras, pirms dezinfekcijas tās ir jānotīra.

 Sargāt no bērniem, no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības

 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.

 Aizliegts smēķēt darba laikā ar līdzekli.

 Glabāt konteineru cieši noslēgtu.

 Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet ādu.

SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes piesardzīgi skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un , ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu. Ja acu kairinājums nepāriet, sazinieties ar ārstu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C.

Atkritumos nododamais iepakojums ir pārstrādājams. Drīkst pievienot kopējiem atkritumiem  pēc kārtīgas iepakojuma iztīrīšanas.

Ražotājs AS “Latvijas Balzams”