klientu kartes baneris

 

KLIENTA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Klienta kartes lietošanas noteikumus nosaka SIA "KILA". Visas tiesības uz Zoocentrs klienta karšu lietošanu pieder SIA "KILA", reģ. Nr.40003307770, juridiskā adrese Kastaņu iela 3, Ķegums.

Klienta kartes lietošanas noteikumi ir spēkā visos Zoocentrs veikalos.

Klienta kartes tiek izsniegtas pret anketu, kurā ir aizpildīti visi laukumi un ir parakstīta.

Klienta kartes cena 3.00 EUR. 

Paraksts uz pieteikuma anketas apliecina, ka klients ir iepazinies un piekrīt visiem klienta kartes lietošanas noteikumiem.

Klienta kartes lietotājs ir tiesīgs saņemt atlaidi pirkumam.
Atlaide tiek noteikta 10% no pirkuma cenas veikala sortimentam, izņemot:
-    akcijas precēm un precēm, kurām jau ir piemērotas īpašas atlaides;
-    dzīvniekiem un zivīm;
-    pirkumiem, par kuriem pilns vai daļējs norēķins tiek veikts ar Dāvanu kartēm.

Atlaides tiek piešķirtas tikai un vienīgi kā samazinājums pirkuma vērtībai. Tās nevar saņemt skaidrā naudā. Atlaides lielumu nosaka SIA "KILA" bez iepriekšējas saskaņošanas ar klienta kartes lietotāju, un tā var mainīties.

Ja klienta kartes tiek nozaudēta, tā netiek atjaunota. 

Aizpildot anketu, klienta kartes lietotājs izsaka savu piekrišanu SIA "KILA" veikt šajā anketā norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem sekojošiem mērķiem:
-    veidot Zoocentrs pastāvīgo apmeklētāju reģistru;
-    īpašo Zoocentrs preču piedāvājumu veidošanai klienta karšu īpašniekiem.

Aizpildot anketu, klienta kartes lietotājs piekrīt saņemt informāciju par Zoocentrs piedāvājumiem patstāvīgajiem klientiem e-pasta vai īsziņas veidā. Ja klienta kartes lietotājs nevēlas saņemt šādu informāciju, tad tas jāatzīmē, aizpildot pieteikuma anketā atbilstošu lauku.

SIA "KILA" garantē, ka Jūsu personas dati un informācija tiks izmantota tikai iepriekš uzskaitītajiem mērķiem. SIA "KILA" apņemas neizpaust Jūsu personas datus trešajām personām.

Izsniegto klienta karti drīkst lietot tikai kartes lietotājs.

SIA "KILA" patur tiesības jebkurā brīdī mainīt un/vai atcelt šos Noteikumus bez iepriekšējas saskaņošanas ar klienta kartes lietotāju. Par lietošanas noteikumu izmaiņām vai atcelšanu klientu karšu lietotāji tiek informēti Zoocentrs tirdzniecības vietās.

Ja mainoties Latvijas Republikas likumdošanai, klientu kartes lietošana nonāk pretrunā ar to, tad klienta kartes darbība tiek pārtraukta un klientu kartes lietotāji, ierodoties veikalā par to tiek informēti.

SIA "KILA" nenes nekādu atbildību par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, ko klienta kartes darbības pārtraukšana var radīt to lietotājiem.