UV sterilizātors JBL AQUACRISTAL UV-C 18W SERIES-II

Sterilizātors priekš akvārijiem un dīķiem

  • Iepakojumā: 1 gab.
  • Artikuls: 60353
  • Pieejamība: ir mūsu noliktavā
  • Parastā cena: 170.00 €
  • Cena/gab.: 170.00 €

119.00 € Cena/gab.: 119.00 €

Apraksts

Sterilizators JBL AQUACRISTAL UV-C 18W SERIES-II - ultravioletās ūdens sterilizators priekš akvāriji (saldūdens un sālsūdens) un dīķim.

Baktēriju iznīcinošs UV-C starojums ar viļņu garumu aptuveni 255 nm efektīvi un ātri likvidē zaļās (peldošās) aļģes un balto (baktēriju) dūmakainību. 

* Nav kaitīgu blakusefektu. 
* Samazina baktēriju daudzumu un inficēšanās risku. 
* Augstāka efektivitāte ir panākta atstarojot UV starus no ierīces korpusa iekšējām malām 
pielietojot baltu iekšējo sienu pārklājumu.
* Ierīces ieplūdes un izplūdes gals ir vienā pusē, kas samazina tai nepieciešamo instalēšanas telpu 
pie uzstādīšanas. Nodrošina optimālu ūdens plūsmu. 
* Drošība: UV-C lampa automātiski izslēdzas, kad korpuss ir atvērts. 
* Kabeļa garumi: 2 m kabelis līdz balastam; 5 m no balasta līdz UV-C iekārtai.

Svarīgi zināt un drošības instrukcija: 

1. Izlasiet un ievērojiet visas drošības instrukcijas. 

2. Brīdinājums: Tā kā iekārtas izmanto dīķos un akvārijos un tās nonāk saskarē ar ūdeni, īpaši 
jārūpējas par to, lai izvairītos no elektriskā šoka. Ja rodas šāda situācija , tad bojāto ierīci nedrīkst 
remontēt pats. Ierīci var remontēt vai utilizēt tikai pilnvarots speciālists: 

a)  ja ierīce ir iekritusi ūdenī, tad to nedrīkst aizskart! Vispirms atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla 
un tad to izvelciet. Ja kāda no ierīces daļām paliek mitra, to nekavējoties jāatvieno no elektriskā 
tīkla un jānosusina. 

b) Uzmanīgi pārbaudiet ierīci pēc tās uzstādīšanas. Tai nedrīkst būt tiešas saskares ar ūdeni.

c) Nelietojiet ierīci, ja kabelis, kontaktdakša vai barošanas bloks ir bojāts. Ierīci nedrīkst lietot, ja 
tās komponenti ir bojāti. 

d) Ierīce jānovieto blakus sienas kontaktligzdai tādā stāvoklī, lai ūdens nevar ietecēt kontaktligzdā, 
kontaktdakšā vai barošanas blokā. Jūsu drošībai rekomendējam tīkla vadu saliekt cilpā, kura atrodas 
zemāk par rozeti, lai ūdens notekot pa vadu neiekļūtu rozetē. Nekad neaizskart kontaktligzdu, 
kontaktdakšu vai barošanas bloku kad tas ir slapjš! Ierīce izslēdzas tikai ar kontaktdakšu. 

3. Nepieciešama īpaša uzraudzība ja ierīci izmanto bērni vai tā atrodas bērnu tuvumā.

4. Lai izvairītos no traumām, neaizskariet ierīces karstās daļas. 

5. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves kad to neizmantojiet, pirms tās uzstādīšanas vai 
pirms tīrīšanas. Kontaktdakšu nekad nevelciet no kontaktligzdas aiz kabeļa, vienmēr pieturiet 
kontaktdakšu vai barošanas bloku, lai to atvienotu. 

6. Ierīci nedrīkst lietot tai neparedzētiem mērķiem. Izmantojot aksesuārus vai to daļas ko neiesaka 
ražotājs var rasties bīstamas situācijas vai zaudēt garantiju.

7. Nedarbiniet ierīci salā. Nelietojiet to kur var rasties sasalšanas risks. 

8. Kabeli starp barošanas bloku un UV-C iekārtu nevar remontēt. Gadījumā ja bojāts kabelis, tas ir 
jāaizstāj ar jaunu. Kabeli nekad nevajadzētu nogriezt! 

9. Pārliecinieties, ka ierīce ir droša pirms tās uzstādīšanas.

10. Ja tiek izmantots pagarinātājs, jāseko lai vadu šķērsgriezums vai diametrs ir atbilstošs. Kabelis 
var pārkarst ja vadu diametrs ir pārāk mazs. Kabelis jānovieto tādā veidā, lai neviens nevar to 
netīšām atvienot no tīkla. 

11. Izslēdziet ierīci, ja caur to neplūst ūdens.

12. Ierīci var izmantot tikai akvārijiem vai dārza dīķiem. 

13. Pirms darbošanās ar ierīci, akvāriju vai dīķi, visām elektriskajām ierīcēm jābūt atvienotām no 
barošanas avota. 

14. Šī ierīce izstaro UV-C starojumu, kas var nodarīt kaitējumu acīm un ādai. Tādēļ lampu nekad 
nedrīkst izmantot ārpus ierīces citām vajadzībām. 

15. Šie norādījumi ir jātur drošā vietā.

Lietošanas instrukcija: 

A Darbības princips: 

Akvārija vai dīķa ūdens tiek virzīts ar lēnu plūsmu caur īpašu ūdens necaurlaidīgu apvalku, kurā ir 
UV-C lampa. Baltā iekšējā virsma nodrošina palielinātu atstaroto UV-C starojumu, un tāpēc pieaug 
tās efektivitāte, salīdzinot ar citām ierīcēm, kurām ir tumšas korpusa iekšējās sienas. Atkarībā no 
dažādajiem 9 - 36 W modeļiem un ūdens plūsmas sistēmā, tiek nodrošināts atšķirīgs UV-C 
starojuma stiprums. UV-C stariem iekļūstot ūdenī, tiek iznīcinātas aļģu šūnas, kā arī baktērijas. 
Veiksmīgi tiek  likvidēta ūdens dūmakainība, ko izraisa baktērijas un peldošās aļģes. Aļģes var 
iznīcināt ja to sporas tiek apstarotas ar UV-C starojumu. Baktericīdā iedarbību uzlabo zivju 
veselību, samazina pārējo baktēriju līmeni kas atrodas ūdenī un samazina dažādus infekcijas riskus. 
Ierīce savā darbībā izmanto apstarošanas principu, kas neizraisa pilnīgi nekādas izmaiņas ūdens 
sastāvā un tai nav negatīvas ietekmes uz bioloģisko filtru.

Jauda (ierīces tips) un caurplūduma jāizvēlas saskaņā ar tās nepieciešamību. UV-C starojums 
ievērojami samazina baktēriju līmeni (daļēji dīgļa stadijā vai to augšanas stadijā) un novērš ūdens 
dūmakainību. Tabula kalpo kā vadlīnija, lai noteiktu nepieciešamo jaudas attiecību pret ūdens 
daudzumu tilpnē.

Darbībai nepieciešams: 

dīķim un akvārijam nepieciešami attiecīgi ārējie sūkņi vai filtri, lai būtu iespējams savienot ierīci ar 
mīkstajām caurulēm. 

Brīdinājums: Šī ierīce satur stiklu! Lūdzu, uzmanīgi pie apkalpošanas! 

B)

Svarīga vispārēja informācija: 
Ja sūkņa vai filtra jauda pārsniedz ierīces rekomendācija rakstīto jaudu (norādīts tabulā), tad UV-C 
sterilizatoru slēdz aiz sūkņa pie cauruļu sazarotāja, kur viens gals aiziet uz UV-C sterilizatoru, otrs 
uz tilpni, lai tikai daļu ūdens plūsmu virzītu caur UV-C sterilizatoru. UV-C ūdens sterilizatoru 
vienmēr pievieno izplūdes pusē, nekad ieplūdes pusē. Līdz ar to, kad ierīce ir pievienota akvārijam, 
tā parasti ir novietota pēc filtra, bet dīķim pēc sūkņa, pirms filtra. Šī iemesla dēļ jaunizveidotam 
dīķim jāļauj 4 - 8 nedēļas darboties bez UV-C sterilizatora, lai filtrā rastos pietiekami daudz labo 
baktēriju kolonijas. Zīm. B ir parādīta tipveida uzstādīšana. 

JBL AquaCristal UV-C sterilizatoru var droši ekspluatēt ar spiedienu līdz 1,0 bar. Ierīci nevar 
darbināt ar sūkņiem, kas rada vairāk nekā 1,0 bāru spiedienu vai pievienot tieši ūdens maģistrālei. 
9 - 36 W modeļiem, šļūteņu savienojumiem ir uzmavas, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un 
demontāžu, kā arī rotāciju jebkurā virzienā.

1. Pārliecinieties, ka spriegums uz barošanas bloka (4) atbilst elektriskā tīkla spriegumam.

2. Pievienojiet skavas - turētājus (6) ievērojot ierīces vajadzīgo pozīciju, izmantojot klāt  
pievienotās skrūves. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku ventilāciju, mēs iesakām uzstādīt ierīci 
vertikāli vai horizontāli, lai mīksto cauruļu savienojumi atrastos augšpusē vai sānos. 

3. Izvēlieties atbilstošās šļūteņu savienojuma sprauslas (7, 8), (tikai uz 9 - 36W modeļiem). Ja 
nepieciešams, nozāģēt mainīgo sprauslas galu līdz vajadzīgajam diametram lai tas atbilstu mīksto 
cauruļu diametram kāds ir sūknim vai pielietojamam filtram. Mīksto cauruli uzmauc uz sprauslas 
galu tikai ar rokām, neizmanto nekādu papildus instrumentu! Var izmantot nekaitīgas slīdvielas vai 
vazelīnu lai vieglāk panāktu vēlamo rezultātu.

4. Lampas turētājam (uzskrūvējamais vāciņš ar vadu galā 3) ir jābūt stingri pieskrūvētam pie ierīces 
korpusa. Jāseko lai visas blīves būtu savās vietās un tās nebūtu bojātas. 

5. Ievietojiet UV sterilizatora korpusu iepriekš nostiprinātos turētājos un cieši saspiediet turētāja 
cilpas līdz tās nofiksējas.

6. Saslēdziet visas ierīces kopējā sistēmā un pārliecinieties lai nebūtu jebkādas ūdens noplūdes. 

7. Ieslēdziet UV-C ierīces kontaktdakšu tīklā. Ja ierīce darbojas pareizi, zilajam starojumam jābūt 
saskatāmam caur savienojuma sprauslām. Ja tā nav, pārbauda kontaktdakšu savienojumu.
Lūdzu, ievērojiet: UVC starotāja balasts ir ūdens necaurlaidīgs, bet uzstādot pie dīķa, ir jārūpējas 
par to, lai tas un visi vadu savienojumi ir pietiekami aizsargāti no ūdens, mitruma vai šļakatām. 

Piezīme par darbības pārbaudi: 

Jūsu drošībai: ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi kas atrodas tās apvalka vākā (3), un tas ļauj UV-C 
lampai darboties tikai tad, kad tai uzskrūvēts virsū korpusa vāks. Nekad nemēģiniet pārbaudīt 
lampas darbību nospiežot slēdzi kad korpusa vāks atvērts. Tas var radīt kaitējumu acīm un ādai.

C Pamācība demontāžai: 

Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no tīkla pirms veiciet jebkuru darbu ar ierīci! 
Nosēdumi, nogulsnes u.c. netīrumi ierīces kvarca stikla iekšpusē samazina ūdens apstarošanas 
efektivitāti. Tāpēc ierīces iekšpuse būtu jātīra apmēram divas reizes gadā (vai biežāk, ja efektivitāte 
ievērojami pasliktinās). Īpašā, specializētā UV-C lampa būtu jāmaina reizi gadā vai pēc aptuveni 
6000 darba stundām.

Procedūra: 

1. Atvienojiet ierīci no sistēmas (mīkstajām caurulēm) un izlejiet no tās ūdeni. 

2. Atveriet skavas turētājus (6) un uzmanīgi noņemiet ierīci. 

3. Noskrūvējiet korpusa vāku (3) ar lampu (5). Attiecībā uz 18 un 36 W modeļiem, rūpēties lai 
nepazustu gumijas turētājs (5 A).

4. Uzmanīgi noņemiet kvarca kolbu (2). 

5. Rūpīgi notīriet korpusa (1) un kvarca stikla ieliktni (2) ar ūdeni un mīkstu drānu. Netīrumi un 
nogulsnes ir viegli noņemamas JBL BioClean A. 

6. Savākt ierīci apgrieztā secībā. Pārliecinieties, ka O-gredzeni (1 un 2 a) ir ievietoti  savās vietās 
pareizi, kā arī 18 un 36 W modeļiem gumijas turētājs kvarca stikla ieliktnī (1 B). Ja nepieciešams, 
izmantot kādu nekaitīgu taukvielu vai vazelīnu  O-gredzenu iesmērēšanai.

Svarīga piezīme par lietošanu: 

Ja akvārijā izmanto ārstniecības zāles, UV-C ierīcei jābūt izslēgtai, kamēr ārstēšana nav pabeigta. 
Citādi medikamenti var izrādīties neefektīvi. 
Izmantojot UV-C sterilizatoru var nedaudz izmainīties efektivitāte pielietotajiem augu mēslojumu 
preparātiem, vitamīniem u.c. ķīmiskām vielām. Tāpēc ierīces pastāvīga izmantošana saldūdens 
akvārijos parasti nav ieteicama. Atsevišķos gadījumos, pieņemot lēmumu par pastāvīgu tās 
darbināšanu ir jābalstās uz prioritātēm. 
Pastāvīgā lietošana ir ieteicamāka sālsūdens akvārijos un dārza dīķos.
Patērētājam  iegādājoties izstrādājumu  24 mēnešus no iegādes datuma, ir tiesības  iesniegt sūdzību 
ražotājam vai pārdevējam,ja prece neatbilst paredzētajām  prasībām.Tiek veikts remonts,atgriezta 
nauda vai iegādāto preci samaina pret līdzvērtīgu.Pircējam ir jāuzrāda pirkuma čeks vai datījumu 
apliecinošs dokuments.Pārdevējs ir atbildīgs par bojājumiem,kuru cēlonis ir pieļauta kļūda 
ražošanas procesā, likuma noteiktajā termiņā.Pārdevējs neuzņemas atbildību par bojājumiem,ja 
netiek ievēroti norādījumi lietošanas instrukcijā.Šī procedūra neierobežo likumā par patērētāju 
tiesību aizsardzību noteiktās patērētāju tiesības.

Ražotājs: JBL, Vācija